Voor wie is de sociale toeslag?

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen een sociale toeslag krijgen. Die sociale toeslag wordt betaald bovenop het maandelijkse basisbedrag van het Groeipakket.

Kinderen geboren voor 2019 behouden hun sociale toeslag (toeslag voor langdurig werklozen, toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en/of toeslag voor éénoudergezinnen) uit de oude regeling.

Inkomensgrens sociale toeslag

Als je gezinsinkomen op je laatste aanslagbiljet niet hoger is dan € 36.325,76 bruto, dan krijg je automatisch een sociale toeslag voor één jaar (= het toekenningsjaar). Dit toekenningsjaar loopt telkens van 1 september tot 31 augustus.

Blijft je gezinsinkomen onder de tweede inkomensgrens van € 68.329,61? Dan kan je een sociale toeslag ontvangen als je drie of meer kinderen hebt en voor minstens een van die kinderen de nieuwe Groeipakketbedragen ontvangt.

Als je kunt aantonen dat je gezinsinkomen sinds je laatste aanslagbiljet gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag, dan kan je de sociale toeslag zelf aanvragen en je huidige inkomen (minstens voor 6 maanden) bewijzen.

> Meer over de sociale toeslag in het Groeipakket