Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen een sociale toeslag krijgen. Die sociale toeslag wordt betaald bovenop het maandelijkse basisbedrag van het Groeipakket.

Kinderen die geboren werden voor 2019 behouden hun sociale toeslag (toeslag voor langdurig werklozen, toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en/of toeslag voor éénoudergezinnen) uit de oude regeling.

Als je gezinsinkomen op je laatste aanslagbiljet niet hoger is dan € 30.984 bruto, dan krijg je automatisch een sociale toeslag voor één jaar (= het toekenningsjaar). Dit toekenningsjaar loopt telkens van 1 oktober tot 30 september.

Als je kunt aantonen dat je inkomen sinds je laatste aanslagbiljet gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag, dan kan je de sociale toeslag zelf aanvragen en je huidige inkomen (minstens voor 6 maanden) bewijzen.