Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, een handicap, een ziekte of een aandoening, kan er een zorgtoeslag toegekend worden.

Een arts die door het agentschap Opgroeien (vroeger Kind en Gezin) erkend is, beoordeelt welke gevolgen de specifieke ondersteuningsbehoefte van je kind heeft. Het resultaat van die beoordeling wordt uitgedrukt in een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag waarop je kind recht heeft.

Als je denkt dat je kind in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, contacteer ons dan. Wij bezorgen je vraag aan Opgroeien en zij brengen je dan in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van je kind beoordeelt. Opgroeien bezorgt ons het resultaat van de beoordeling en op basis daarvan bepalen wij het bedrag van de maandelijkse toeslag.