Tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt, heeft je kind onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket. 

Als je kind van 18 jaar of ouder ziek wordt of een handicap heeft en daarom voor langere tijd niet naar school kan, dan kan je toch recht hebben op een Groeipakket. Laat ons dit zo snel mogelijk weten. Misschien heb je ook recht op een bijkomende zorgtoeslag.

Je moet ons altijd een medisch attest bezorgen. Het attest ‘zieke student’ vind je op groeipakket.be/documenten.

Ziek in het niet-hoger onderwijs

 • Je kind wordt ziek tijdens het schooljaar:
  • Je hebt maximaal recht op een Groeipakket tot het einde van de zomervakantie (31 augustus) van het volgende schooljaarBezorg ons het medisch attest.
  • Is je kind langer dan zes maanden ziek, dan is er onderzoek door een dokter van de Vlaamse Overheid nodig. Het resultaat van dat onderzoek bepaalt of je kind nog recht heeft op het Groeipakket.
 • Je kind schrijft zich aan het begin van of tijdens het schooljaar in voor minder dan 17 lesuren per week door ziekte:
  • Als je een attest van de behandelende arts kan voorleggen dat staaft dat je kind wegens ziekte niet meer lesuren kan volgen, dan heb je voor dat schooljaar recht op een Groeipakket. Bezorg ons het medisch attest.
 • Je kind schrijft zich door ziekte niet in voor een nieuw schooljaar. Je kind was niet ziek tijdens het vorige schooljaar:
  • Dan contacteer je ons best. Het zou kunnen dat je kind toch nog recht heeft op het Groeipakket.

Ziek in het hoger onderwijs

 • Door ziekte brengt je kind tijdens het academiejaar het aantal studiepunten terug tot minder dan 27 of stopt het met zijn studies:
  • Je hebt maximaal recht op een Groeipakket tot het einde van de zomervakantie (30 september) van het volgende academiejaarBezorg ons het medisch attest.
  • Is je kind langer dan zes maanden ziek, dan is er onderzoek door een dokter van de Vlaamse Overheid nodig. Het resultaat van dat onderzoek bepaalt of je kind nog recht heeft op het Groeipakket.
 • Door ziekte schrijft je kind zich aan het begin van het academiejaar in voor minder dan 27 studiepunten:
  • Als je een attest van de behandelende arts kan voorleggen dat staaft dat je kind wegens ziekte niet in staat is meer studiepunten op te nemen of zich door de laattijdige inschrijving niet kan inschrijven voor minstens 27 studiepunten, dan heb je voor dat academiejaar recht op een Groeipakket. Bezorg ons het medisch attest.
 • Door ziekte kan je kind zich niet inschrijven voor een nieuw academiejaar. Je kind was niet ziek tijdens het vorige academiejaar en is nog geen 21 jaar:
  • Contacteer ons. Wij dienen bij het Vlaamse agentschap Opgroeien een aanvraag in tot medische vaststelling van een ondersteuningsbehoefte en van de onmogelijkheid om lessen te volgen.
  • Wordt de onmogelijkheid om lessen te volgen erkend, dan is er nog maximum een jaar recht op het Groeipakket.
  • Wordt een ondersteuningsbehoefte vastgesteld, dan is er tot de leeftijd van maximum 21 jaar onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag van het Groeipakket en onder voorwaarden ook op een zorgtoeslag. Meer informatie over de zorgtoeslag vind je op fons.be.
 • Door ziekte kan de student zich niet inschrijven voor een nieuw academiejaar. De student was niet ziek tijdens het vorige academiejaar en is al 21 jaar:
  • Je hebt maximaal een jaar recht op een Groeipakket, op voorwaarde dat de jongere geen inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt. Bezorg ons het medisch attest.
  • Duurt de afwezigheid langer dan zes maanden? Dan is een medisch onderzoek door een dokter van de Vlaamse overheid nodig om de afwezigheid te wettigen.