Is je gezinsinkomen gedaald?

Dan heb je misschien recht op een sociale toeslag.

Voor wie is de sociale toeslag?

De sociale toeslag is er voor gezinnen met een lager inkomen, als extra steun in de opvoedingskosten van de kinderen.

Heb jij recht op een sociale toeslag?

Of je een sociale toeslag krijgt en welk bedrag je krijgt, hangt af van hoeveel je jaarlijkse bruto gezinsinkomsten bedragen en van je gezinsgrootte.