Uitbetaling vanaf eind augustus

Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat is op basis van inkomen en aanwezigheid op school. Voor elk kind waarvan alle gegevens gekend zijn (bv. inschrijving, gezinsinkomen), zal de schooltoeslag op 28 augustus betaald worden indien hij of zij er recht op heeft. Als nog niet alle gegevens eind augustus gekend zijn, volgt de uitbetaling op het einde van september, oktober of november.

Automatische en snelle uitbetaling

De voorbije jaren werd telkens bekeken hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Lees hier meer over de voorwaarden voor de schooltoeslag.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Lees hier meer over de bedragen. De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op vastgelegde data tussen augustus en november.

Je kan het onderzoek naar het recht op schooltoeslag online volgen op MijnFONS

De gegevens om het recht te onderzoeken ontvangen de uitbetalers automatisch en elektronisch. De gezinnen die aangesloten zijn bij FONS kunnen zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen via je digitaal Groeipakketdossier op MijnFONS.

Er zijn 6 selectievakjes die de voorwaarden voor het recht op schooltoeslag voorstellen. Wanneer deze alle 6 groen gekleurd zijn, zal een schooltoeslag toegekend worden.

6 selectievakjes onderzoek schooltoeslag: inkomen volledig, hoogte inkomen, pedagogischleeftijd, nationaliteit,  KI-test,

De kleur geeft de status van een voorwaarde weer. Groen betekent dat de uitbetaler alle nodige informatie heeft en dat de voorwaarde voldaan is. Oranje betekent dat de informatie nog niet gekend is, de uitbetaler moet deze informatie nog ontvangen. Rood betekent dat de voorwaarde niet voldaan is. Tot en met december ontvangen de uitbetalers nog extra informatie en kunnen de kleuren wijzigen. Blijft een van de vakjes rood gekleurd, dan is er geen recht op schooltoeslag.

Bijkomende informatie

Wist je dat we een nieuwe chatbot hebben? Die beantwoordt je vragen over de schooltoeslag. Ga naar onze webpagina met alle info over de schooltoeslag 

Daarnaast kan je jouw schooltoeslag opvolgen in ons portaal MijnFONS en kan je bellen naar onze schooltoeslaglijn (bel 078 79 00 07 en toets #80)

www.schooltoeslagen.be

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.