De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag.

Uitbetaling vanaf eind augustus

Voor elk kind waar we alle gegevens (bv. inschrijving, gezinsinkomen) van hebben, zal de schooltoeslag op 29 augustus betaald worden als het er recht op heeft. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. Als we alle gegevens nog niet hebben eind augustus, volgt een uitbetaling op het einde van de volgende maanden (september, oktober of november).

Vanaf dit schooljaar wachten we niet meer op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs. Wanneer die later volgen kan dat namelijk recht geven op een hogere schooltoeslag voor de kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Is dat het geval, dan volgt een bijkomende betaling in november ‘22.

Automatische uitbetaling

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Lees hier meer over de voorwaarden voor de schooltoeslag.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Lees hier meer over de bedragen.

De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op vastgelegde data tussen augustus en november.

Je kan het onderzoek naar het recht op schooltoeslag online volgen op MijnFONS

De gegevens om het recht te onderzoeken ontvangen de uitbetalers automatisch en elektronisch. De gezinnen die aangesloten zijn bij FONS kunnen zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen via je digitaal Groeipakketdossier op MijnFONS.

Er zijn 6 selectievakjes die de voorwaarden voor het recht op schooltoeslag voorstellen. Wanneer deze alle 6 groen gekleurd zijn, zal een schooltoeslag toegekend worden.

6 selectievakjes onderzoek schooltoeslag: inkomen volledig, hoogte inkomen, pedagogischleeftijd, nationaliteit,  KI-test,

De kleur geeft de status van een voorwaarde weer:

Groen betekent dat de uitbetaler alle nodige informatie heeft en dat de voorwaarde voldaan is.
Oranje betekent dat de informatie nog niet gekend is, de uitbetaler moet deze informatie nog ontvangen.
Rood betekent dat de voorwaarde niet voldaan is.

Tot en met december ontvangen de uitbetalers nog extra informatie en kunnen de kleuren wijzigen. Blijft een van de vakjes rood gekleurd, dan is er geen recht op schooltoeslag.

De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op het einde van de maand tussen augustus en november.

Bijkomende informatie

Onze webpagina met alle info over de schooltoeslag
www.schooltoeslagen.be

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.