Anne-Marie Waelput – consulent in Gent, verwoordt ons parcours mooi als het opgroeien van een kindje

Voor iedereen betekende de geboorte van FONS een sprong in het duister. We kregen een kleine zwangerschapstraining, maar deze kon niet verhinderen dat er na de bevalling serieuze naweeën opdoken.

Met een compleet nieuwe Vlaamse wetgeving bovenop een totaal nieuwe computerapplicatie konden de kinderziekten niet uitblijven. We moesten constant bijsturen waar nodig maar dankzij de collegialiteit en de nodige humor lukte het lopen na de eerste stapjes steeds beter. En dan kregen we een virus, een oorlog, een koopkrachtcrisis, telewerken,… Dat betekende steeds opnieuw aanpassen aan alweer een onverwachte situatie, terwijl de gezinnen én de medewerkers nog met zoveel andere vragen worstelden. Ook hier bleken geëngageerde en gemotiveerde collega’s de basis van een goede werking op vele vlakken!

Inmiddels is FONS in volle groei. We kunnen alleen maar verder bouwen aan de toekomst van dit kind. Met vallen en opstaan, maar vooral verdergaan.

Erna Torbeyns – loketmedewerker in Brussel, gaat volgend jaar met pensioen

Erna aan het loket in Brussel

Bij de opstart van FONS in januari 2019 had ik niet gedacht dat ik na 5 jaar nog steeds aan het werk zou zijn aangezien ik al met vervroegd pensioen kon. Stoppen met werken is voor mij niet gemakkelijk omdat ik mijn job aan het onthaal altijd met hart en ziel heb gedaan. Ik wil de klanten helpen zoals ik zelf wil verder geholpen worden. Het geeft mij enorm veel voldoening als ik ze tevreden naar buiten zie stappen.

Ik heb sinds het bestaan van FONS veel dossierkennis opgedaan van de consulenten die ons bijstaan aan het loket en helpen met moeilijke dossiers. Het constant thuiswerken tijdens de coronacrisis vond ik minder leuk omdat het sociale contact dan wegviel maar die periode is gelukkig achter de rug. Ik heb dan ook beslist om nog even door te gaan en mij te blijven inzetten om onze klanten een goede dienstverlening aan te bieden.

Helena Vanbaelen – coördinator Huis van het Kind Aarschot, heeft lof voor de mooie samenwerking en waardevolle dienstverlening

Huis van het Kind

5 jaar Groeipakket betekent voor mij 5 jaar mooi samenwerken en kunnen rekenen op een goede dienstverlening. Zo staan de consulenten tijdens een zitdag Groeipakket steeds klaar om de vragen van klanten op te lossen.

Het fijne is ook dat het niet uitmaakt bij welke uitbetaler je aangesloten bent, iedereen kan verder geholpen worden. Ik hoop dan ook dat deze dienstverlening een vaste waarde kan blijven waar mensen steeds op kunnen rekenen binnen het Huis van het Kind.

Kristel en Lesley tijdens een zitdag Groeipakket

Lesley Pairoux – consulent in Antwerpen, een gemotiveerde vrijwilliger om gezinnen te helpen op zitdagen en beurzen

5 jaar Groeipakket is een periode van vele emoties. De voortdurende vernieuwingen zorgden voor een traject dat voor velen niet vanzelfsprekend was. Toch behielden we de spirit om dit als een team aan te pakken.

We krijgen gelukkig mogelijkheden om onszelf verder te ontwikkelen. Voor mij is dat onze regiowerking. Regiowerking betekent dat we het Groeipakket en FONS naar de gezinnen brengen. We organiseren over heel Vlaanderen zitdagen in Huizen van het Kind, Sociale Huizen en bij andere partners. Iedereen die vragen heeft over het Groeipakket is welkom. De nabijheid en betrokkenheid is voor gezinnen een enorm pluspunt. Tegelijkertijd is het voor mijzelf ook een groot pluspunt want zitdagen doen in verschillende gemeenten geeft variatie in mijn job. Klanten helpen, geeft mij veel voldoening.

Het Groeipakket is geen gemakkelijke wetgeving. Maar met de jarenlange ervaring en een team zoals in Antwerpen, hoop ik dat ons de volgende jaren nog een mooie tijd staat te wachten.

Bert Moris – consulent in Hasselt, was er van in het begin bij en is kantoorverantwoordelijke voor FONS in Hasselt

Ik herinner me nog de vooravond van de overgang naar FONS. We kregen toen een toelichting over de overstap. De algemene tendens toen was uiteraard de angst voor het onbekende. Ik was er zeker van dat dit een menselijke reactie was van de consulenten en dat iedereen uiteindelijk wel mee zou gaan met de flow. Nu, 5 jaar later, kunnen we intussen terugblikken op ups en downs, maar we zijn er mijns inziens wel sterk uitgekomen. Veel van de kinderziektes en overgangsproblemen hebben we inmiddels het hoofd kunnen bieden. Daar waar we eerst geen licht zagen, heeft dit intussen plaats gemaakt voor nog enkele schaduwen die nog moeten overwonnen worden.

Bert (links) en de collega's van Hasselt vieren 5 jaar FONS!

Maar, we hebben het toch maar met z’n allen gedaan. Ook de barrière tussen private uitbetalers en publieke uitbetaler werd tenietgedaan gezien we uiteindelijk allemaal met dezelfde middelen werken. We zijn dus nu gewoon allemaal collega’s en onze problemen waren ook de hunne en visa versa. Op naar 10 jaar Groeipakket.

Frederick Debouge – consulent in Brugge, schetst de teamwerking en sfeer bij de FONS-consulenten

In Brugge werken we met ongeveer 24 mensen samen over twee teams. In het begin van het Groeipakket had iedereen nog zijn individuele dossiers maar hielpen we elkaar wel al waar nodig. Nadat de dossiers in team werden behandeld zijn we meer beginnen samenwerken en zijn we dichter naar elkaar gegroeid.

Frederick (tweede van rechts) met enkele collega's

Het voordeel van in een ‘kleiner’ bureau te werken is dat je een goed contact kan houden met je collega’s. Klein maar fijn zal ik maar zeggen. Sinds we verhuisd zijn naar VAC Brugge houden we samen onze middagpauzes in de kantine en regelmatig houden we een Happy Hour. Zo is er ook buiten het werk een goede sfeer. Meer moet dat niet zijn.

Anna Rits – maatschappelijk werker OCMW Olen, een waardevolle partner om de meest kwetsbare gezinnen te bereiken en te helpen

Ik moet vaak voor gezinnen bellen om bepaalde toeslagen in orde te krijgen. Een alleenstaande vrouw op arbeidsongeschiktheid moet bij elke maandelijkse verlenging van haar ziekte ook het maandelijks bewijs van haar ziekenfonds doorgeven aan 'de kinderbijslag'. Voor kwetsbare mensen is dit vaak een hele klus waardoor ze bijvoorbeeld een sociale toeslag dreigen te missen.

Automatische deling van gegevens tussen ziekenfonds en Groeipakket zou een oplossing kunnen zijn. Net daarom vind ik het goed dat de Vlaamse overheid voor het Groeipakket inzet op automatische toekenning van rechten en ben ik blij als ik zie dat dat effectief in jullie missie en visie staat.

William Gebruers – Teamgroeptrekker voor Oost- en West-Vlaanderen, een ervaren rot binnen onze organisatie

Op 1 januari 2019 werden meer dan 350 tweetalige federale ambtenaren van de ene op de andere dag eentalig Vlaams. Hun opdracht: niet langer kinderbijslag maar een Groeipakket uitbetalen. Naast een nieuwe, complexe wetgeving moesten ze ook een nieuwe betaalapplicatie in volle ontwikkeling onder de knie krijgen. Niet evident allemaal. Maar dat wij en de nieuwe collega’s er al die tijd toch in geslaagd zijn via FONS 220.000 gezinnen tijdig, correct en klantvriendelijk hun Groeipakket te bezorgen, is iets waar iedereen oprecht trots op mag zijn.