We kunnen de schooltoeslag voor je kind pas betalen als we alle nodige gegevens ontvangen hebben om te bepalen of je kind recht heeft op de schooltoeslag. We krijgen die gegevens niet noodzakelijk voor al je kinderen op hetzelfde moment. 

Zo kan het zijn dat:

  • De gegevens van de schoolinschrijving ontbreken
    • We ontvangen één keer per maand inschrijvingsgegevens van de scholen.
    • Die komen niet altijd voor alle kinderen van één gezin tegelijk binnen.
  • Andere gegevens ontbreken (van je inkomsten, gezin, nationaliteit,…)

We ontvangen alle gegevens automatisch 

Krijg je al een Groeipakket, dan ontvangen we alle gegevens automatisch. Hebben we toch informatie van jou nodig, dan nemen we zelf contact met je op.

Relevante pagina's