Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als:

  • ze Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs of een opleiding Basisverpleegkunde volgen in Vlaanderen of Brussel
  • ze voldoende aanwezig zijn op school
  • je gezinsinkomen niet te hoog is.

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een schooltoeslag krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden (vakantie inbegrepen). Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:

  • het buitengewoon onderwijs
  • de opleiding Basisverpleegkunde.

Daarnaast is er ook een nationaliteitsvoorwaarde.

Betaling schooltoeslag

Je krijgt de schooltoeslag automatisch uitbetaald tussen eind augustus en december als je al een Groeipakket ontvangt. Krijg je geen Groeipakket, dan kan je de schooltoeslag aanvragen.

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets gekregen? Neem dan contact met ons op.

Studenten hoger onderwijs

Studenten aan de hogeschool of universiteit kunnen geen schooltoeslag meer krijgen, maar misschien wel een studietoelage.

Op www.studietoelagen.be vind je alle informatie. De studietoelage moet je altijd aanvragen.