Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als:

  • ze Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs of een opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen in Vlaanderen of Brussel
  • ze voldoende aanwezig zijn op school
  • je gezinsinkomen niet te hoog is.

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een schooltoeslag krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden (vakantie inbegrepen). Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:

  • het buitengewoon onderwijs
  • de opleiding HBO5 Verpleegkunde.

Je gezinsinkomen moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Je krijgt de schooltoeslag automatisch uitbetaald tussen september en december.

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets gekregen? Neem dan contact met ons op.