Ondersteuningstoeslag

De ondersteuningstoeslag is, naast de zorgtoeslag, een extra tegemoetkoming voor kinderen met een handicap. Voorwaarde is een zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. De ondersteuningstoeslag wil het kind en zijn gezin helpen zelf hun leven en zorg te organiseren.   

Lees meer over de ondersteuningstoeslag.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming bovenop het basisbedrag voor kinderen met een handicap of ondersteuningsnood. De zorgtoeslag is bedoeld om de opvoedings- en ondersteuningskosten in de specifieke situatie van deze kinderen beter af te dekken.  

Lees meer over de zorgtoeslag.

Recht op zorgtoeslag als voorwaarde voor de ondersteuningstoeslag

Kinderen die in Vlaanderen wonen kunnen tegelijk een zorgtoeslag en een ondersteuningstoeslag ontvangen. De ondersteuningstoeslag kan je enkel ontvangen als er ook een recht bestaat op de zorgtoeslag. Uitzondering: personen die op 31 december 2022 een recht hebben op een basisondersteuningsbudget (BOB), omdat zij op de wachtlijst van de Intersectionale Toegangspoort (ITP) stonden op 30 juni 2015. Zij moeten geen zorgtoeslag ontvangen en kunnen de ondersteuningstoeslag krijgen tot de maximumleeftijd van 25 jaar.