Groeipakket

De ondersteuningstoeslag is, naast de zorgtoeslag, een aanvullende tegemoetkoming van 324 euro netto per maand, voor kinderen en jongeren tot 21 jaar met een erkende handicap. Voorwaarde is een zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. Met de ondersteuningstoeslag wil de Vlaamse overheid het kind en zijn gezin helpen zelf hun leven en zorg te organiseren. Vanaf januari 2023 zal de ondersteuningstoeslag uitbetaald worden via het Groeipakket. Meer info over de ondersteuningstoeslag volgt later dit jaar.