COVID-19-toeslag: extra steun voor gezinnen met inkomensverlies door coronacrisis

Voor gezinnen die het financieel zwaar hebben en een inkomensverlies hadden van minstens 10% door de coronacrisis, voorzag de Vlaamse regering een eenmalige extra ondersteuning van 120 euro via het Groeipakket. De aanvraagperiode voor de COVID-19-toeslag liep tot en met 31 oktober. Je kunt nu geen aanvraag meer indienen.

 

  1. Voor wie is de COVID-19-toeslag bestemd?
  2. Hoeveel bedraagt de toeslag?
  3. Hoe kun je de toeslag aanvragen?
  4. Wanneer krijg je de toeslag?
  5. Meer info nodig?

 

Voor wie is de COVID-19-toeslag bestemd?

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;

  • én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;

  • én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt. Om het maandelijkse gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken naar het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

 

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket.

Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro.

 

Hoe kun je de toeslag aanvragen?

De aanvraagperiode voor de COVID-19-toeslag liep tot en met 31 oktober 2020. Je kunt de toeslag nu niet meer aanvragen.

 

Wanneer krijg je de toeslag?

Diende je tijdig je aanvraag in, dan gaan onze medewerkers eerst na of je aan alle voorwaarden voldoet. We betalen de toeslag uit als je in aanmerking komt.

Je ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van je aanvraag. De volgende twee schijven ontvang je telkens in het begin van de maand.

We betalen de toeslag apart. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

 

Meer info nodig?

Op www.groeipakket.be/covid19 vind je meer informatie. 

Als dat niet voldoende is, neem dan contact op met je FONS-consulent.