Basisondersteuningsbudget (BOB) werd omgevormd tot ondersteuningstoeslag

Sinds 1 januari 2023 werd het basisondersteuningsbudget (BOB) voor kinderen en jongeren tot 21 jaar omgevormd tot de ondersteuningstoeslag. Het BOB is een onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) en werd tot en met december 2022 betaald door een zorgkas. De ondersteuningstoeslag wordt sinds januari 2023 betaald via het Groeipakket.

Extra ondersteuning voor kinderen met een handicap of zorgnood

De ondersteuningstoeslag is, naast de zorgtoeslag, een extra tegemoetkoming voor kinderen met een handicap of zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. De ondersteuningstoeslag wil het kind en zijn gezin helpen zelf hun leven en zorg te organiseren, en zo deelname van het kind aan de samenleving helpen verbeteren. 

Intersectorale toegangspoort (ITP)

Kinderen die op 31 december 2022 recht hebben op een BOB, omdat ze op de wachtlijst van de Intersectorale Toegangspoort (ITP) stonden op 30 juni 2015, vallen onder een aparte categorie zonder strikte voorwaarden. Zij moeten geen zorgtoeslag ontvangen en kunnen de ondersteuningstoeslag krijgen tot de maximumleeftijd van 25 jaar

Meer over de ondersteuningstoeslag: