FONS en de andere uitbetalers van het Groeipakket zorgen er jaarlijks voor dat de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en voor HBO5 verpleegkunde op de rekening komt van wie er recht op heeft. Vóór 2019 was de schooltoeslag, onder de naam schooltoelage, de bevoegdheid van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS).

Elk kind dat recht heeft op een schooltoeslag ontvangt die ook.

De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw onderzoeken we voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag.

Sinds de invoering van de automatische toekenning van de schooltoeslag krijgen ongeveer 150.000 extra kinderen een schooltoeslag uitbetaald. Het gaat om gezinnen die vroeger niet wisten dat ze recht hadden op een uitbetaling.

6 op 10 kinderen ontvangt de schooltoeslag voor de start van het schooljaar

We hebben de voorbije jaren continu gezocht hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Zo daalde de doorlooptijd voor het schooljaar 2021-22 naar 18 kalenderdagen ten opzichte van 41 dagen in 2019-20. Het resultaat van deze jaarlijkse optimalisaties is dat ongeveer 300.000 kinderen reeds voor de start van het schooljaar 2022-2023 hun schooltoeslag automatisch kregen uitbetaald. Dat zijn ruim 80.000 kinderen meer dan bij de eerste uitbetaling op 8 september 2021. Of anders gezegd: 6 op de 10 van het geschat aantal kinderen die recht hebben op de schooltoeslag.

Alle gegevens (bv. inschrijving, gezinsinkomen) van elk kind moeten beschikbaar zijn om het recht op schooltoeslag te kunnen onderzoeken. Om die reden zijn er verschillende betalingsmomenten.