Tot 18 jaar mag je kind onbeperkt werken en heeft het onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket als het in Vlaanderen woont. Belangrijk: een jobstudent is minstens 16 jaar oud, of 15 jaar én heeft de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd. 

Is je kind ouder dan 18 jaar en oefent het ook een job uit? Hou dan rekening met volgende regels: 

  • Werkt je kind als jobstudent met een studentenovereenkomst? Dat kan ten hoogste 600 uur per jaar met verminderde sociale bijdragen. 
  • Zijn deze 600 uur bereikt? Dan mag je kind nog tot 80 uur per maand werken met een gewoon contract. Het gaat hier om een interim, een flexi-job of een vast contract bepaalde of onbepaalde duur. 
  • Werkt je kind meer? Dan heb je voor die maand geen recht op het Groeipakket.  
  • Het aantal gewerkte uren bijhouden? Dat kan makkelijk via Student@work.be. Je vindt er ook een attest om aan de werkgever te bezorgen. Zo kan deze zien hoeveel uur hij je kind nog in dienst mag nemen.  

Gedaan met studeren?  

Als schoolverlater heeft je kind nog 12 maanden recht op het Groeipakket. De termijn van 12 maanden start de maand nadat je kind 18 jaar is geworden.