Sinds 2020 is de indexering van de bedragen van het Groeipakket niet meer gekoppeld aan de overschrijding van de spilindex.

De bedragen worden jaarlijks verhoogd op een vast moment, tegen een vast percentage.

 

Wanneer Hoeveel Bedrag
December 2022 1 %

Basisbedrag

Uitzondering voor kinderen geboren vóór 2019: het hoogste basisbedrag van € 259,49 en alle leeftijdsbijslagen worden tot en met 2024 niet geïndexeerd. 

September 2%

Startbedrag

Basisbedrag

Uitzondering voor kinderen geboren vóór 2019: het hoogste basisbedrag van € 259,49 en alle leeftijdsbijslagen worden tot en met 2024 niet geïndexeerd. 

Schoolbonus
Sociale toeslagen (+ de inkomensgrenzen die het recht op deze toeslagen bepalen)
Zorgtoeslagen voor weeskinderen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
Kinderopvangtoeslag
September 0,70% (2021, 2022) Schooltoeslag (+ de inkomensgrenzen die het recht op deze toeslagen bepalen)
Januari 2% Kleutertoeslag